ETS MODE « REVELATEUR DE TENDANCE » .

ETS MODE « REVELATEUR DE TENDANCE » .   Rue: Rue du lycée de Tsinga face CDE  B.P 10068  Yaoundé Cameroun  Tél: +237 674 72 68 18/ ... thumbnail 1 summary
ETS MODE « REVELATEUR DE TENDANCE » .
 
Rue: Rue du lycée de Tsinga face CDE 


B.P 10068 


Yaoundé Cameroun 


Tél: +237 674 72 68 18/ 699 65 51 82 


Fax: +237 222 23 27 04 


General Manager  : Bernard NZEYEMSSEU 


Manager Adjoint  : Jasmin FANKEM PELOKTA 

Email:  nzeyemsseu@yahoo.fr

Aucun commentaire

Enregistrer un commentaire